หากคุณกำลังสนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมสร้างสรรค์งานเจ๋งๆ ใน Digital Agency
บริษัท พิกซิลล่า จำกัด ขอชวนมาปล่อยของเป็นทีมเดียวกับเรา เรารอคุณอยู่!

 • 1 Position, Phayathai Bangkok

  หน้าที่และความรับผิดชอบ • วางแผนและจัดซื้อสื่อโฆษณา เพื่อทำการตลาดให้องค์กรต่างๆ
  • คิดและสร้างแคมเปญ ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรต่างๆ
  • จัดทำรายงาน เพื่อสรุปผลของโครงการที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด พาณิชยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตลาด โดยเฉพาะบนสื่อออนไลน์และ Social Media
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อทำแผนการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
  • สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต และ Microsoft Excel
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • หากเคยทำงานกับ Digital Agency หรือมีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดผ่านสื่อ Social Media มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • 2 Positions, Phayathai Bangkok

  หน้าที่และความรับผิดชอบ • คิดและสร้างสรรค์ Artwork ต่างๆ เพื่องานเชิงประชาสัมพันธ์และโฆษณา โดยเฉพาะ Creative Advertising ที่ใช้บนสื่อออนไลน์

  คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาสาขากราฟิกดีไซน์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop ได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะในการ Retouch
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว ทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบงานกราฟิก และมี Portfolio จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • 2 Positions, Phayathai Bangkok

  หน้าที่และความรับผิดชอบ • จัดทำเว็บไซต์และพัฒนาระบบของเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • คอยแก้ไขความผิดพลาด และดูแลระบบเดิมที่เคยพัฒนา ให้ทำงานได้ราบรื่นเสมอ

  คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • รู้และเข้าใจการทำงานของระบบเว็บไซต์ รวมถึงระบบฐานข้อมูล
  • มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์เป็นอย่างดี เช่น เทคโนโลยี HTML และ Javascript
  • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้ดี และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

 • 1 Positions, Phayathai Bangkok

  หน้าที่และความรับผิดชอบ • ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผน User Experience (UX) ให้เหมาะสมกับงาน
  • พัฒนา Frontend ควบคู่กับ Web Designer ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Frontend เป็นอย่างดี เช่น การเขียนและใช้ HTML5, CSS3, JavaScript, CSS, AJAX, JQuery, Boostrap, XML และ Responsive Design
  • มีความรู้ด้าน Photoshop และสามารถนำ Layout ที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ไปดำเนินการต่อได้
  • ชอบเรียนรู้และสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์
  • มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้ดี

 • 2 Positions, Phayathai Bangkok

  หน้าที่และความรับผิดชอบ • ดูแลและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝั่งลูกค้า และทีมงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  • วางแผนร่วมกับทีมงานในการทำโครงการต่างๆ
  • ทำ Project Timeline พร้อมดูแลโครงการต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
  • ทำ Presentation สำหรับนำเสนองาน และนำเสนองานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ทำใบเสนอราคา ตามวางบิล/เก็บเงิน ให้ได้ตามเป้าหมายและวันที่กำหนด

  คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะดีเยี่ยมในการประสานงาน ชอบทำงานเป็นทีม
  • สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีบุคลิกดี คล่องแคล่ว
  • หากมีประสบการณ์ในงานขาย ประสานงาน หรือบริหารโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • 1 Position, Phayathai Bangkok

  หน้าที่และความรับผิดชอบ • ออกพบกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาลูกค้าใหม่ ด้วยการนำเสนอข้อมูลและบริการต่างๆ ของบริษัท
  • ดูแลงานขาย รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม พร้อมทั้งหาช่องทางการขายใหม่ๆ

  คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • รักงานขายและบริการ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • เรียนรู้เร็ว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อนำเสนอตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้
  • มีความมุ่งมั่นที่จะพิชิตเป้ายอดขายตามที่บริษัทมอบให้
  • มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน ทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ